Mer

Sedan 2015 driver jag mitt lantbruk och dröm på heltid i hjärtat av Småland

 

I mars 2015 tog jag över den gård jag arbetat på i sju år, då mjölkkorna var sålda, och paret som hade dem ville trappa ner och gå i pension.

Redan 2009 köptes första Simmentaltjuren in och fick betäcka mjölkraskvigor. 2012 köptes den första Herefordtjuren och sedan dess har tjurarna i stort sett endast varit Hereford.

Detta har resulterat i flertalet modersdjur 50/50 mjölkras/Simmental, (på senare tid även 25/25/50 mjölk/Sim/Her) som betäcks med Hereford och ger välväxta, fina och lugna kalvar som föds upp till slakt.

På gården finns även en gren med renrasiga,  stamboksförda Hereford, som på sikt ska ta över och bli en renodlad avelsbesättning (tror jag).

I år inväntar vi 53 kalvar av lika många hondjur, och har ett 30-tal rekryteringskvigor, 5 avelstjurar och ett gäng tjurar på tillväxt till slakt.

Utmaningen efter extremåret 2018 har varit och är foder. För att kunna styra och ransonera fodret har jag valt att ha mina kor inne i lagården, istället för att ha kalvarna där. Detta medför ännu en ny utmaning när de börjar kalva. 

 

Hönor har funnits sen ett antal år, en salig blanding av raser, som är trevliga och värper hyfsat.

 

Senaste påfundet är biodling, idag finns sex samhällen på en av våra tre gårdar, nu återstår det att se hur vintern verkar för dem.